Договор оферты
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Ця Публічна оферта (далі - «Оферта») є офіційною публічною пропозицією про придбання загальнооздоровчих та інформаційно-консультаційних послуг ФОП Ладигіна О.В., а також залучених партнерів, адресованих необмеженому колу осіб, розміщених на Інтернет-сайті за адресою: http//smirnovy.com (далі - «Сайт»).1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Акцепт Публічної оферти означає повне та беззастережне прийняття цієї Оферти шляхом оплати Послуг ФОП Ладигіна О.В..

1.2. Анкета - це паперовий або електронний документ, що при заповненні, підписання та передачі його ФОП Ладигіна О.В. надає Учаснику право на отримання Послуг ФОП Ладигіна О.В. на умовах цієї Оферти.

1.3. Абонемент - це індивідуальний план надання ФОП Ладигіна О.В. послуг Учаснику. Види Абонементів, порядок дії, їх вартість визначається на сайті http//smirnovy.com.

1.4. Учасник та/або Учасники (у всіх відмінках) - це користувач (потенційний користувач) послуг ФОП Ладигіна О.В. на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані, є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з ФОП Ладигіна О.В. і оплатив послуги ФОП Ладигіна О.В. на умовах цієї Оферти, чим погодився з усіма умовами цієї Оферти, взяв на себе зобов'язання неухильно їх дотримуватися. ФОП Ладигіна О.В. не перевіряє дієздатність і не несе відповідальності за дії Учасника, які порушують вимоги чинного законодавства.

1.5. Послуги - це Вебінари, лекції, семінари групові та/або індивідуальні заняття, які надаються ФОП Ладигіна О.В. на умовах цієї Оферти.

1.5.1. Вебінар – це онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-семінар або онлайн-курс, які проводяться в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій, виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного вмісту шляхом надання Учасникам Персонального посилання на умовах цієї Оферти.

1.5.2. Групові заняття - це урок, лекція, семінар або курс, що проводяться в режимі реального часу і виражаються у формі передання інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного вмісту за активної участі Учасників на умовах цієї Оферти, проводяться у формі Вебінарів, занять в залах ФОП Ладигіна О.В. або виїзних заходів.

1.5.3. Індивідуальні заняття - це заняття, що проводиться з Учасником в індивідуальній формі на умовах цієї Оферти.

1.5.4. Виїзні заходи – це форма проведення Групових занять.

1.5.5. Книги – це інформація на електронних і матеріальних носіях, що відображає світогляд, а також методи і принципи ФОП Ладигіна О.В..

1.6. Реєстрація Учасника - це надання персональних даних Учасником шляхом заповнення форми на Сайті та/або перехід за посиланням на Сайті з подальшим наданням персональних даних та/або надання персональних даних телефоном ФОП Ладигіна О.В. та/або іншим способом на умовах цієї Оферти.

1.7. Особистий кабінет Учасника – це персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Учаснику отримати доступ до Вебінару та/або матеріалів занять, які супроводжують Послуги ФОП Ладигіна О.В..

1.8. Вимоги до технічного оснащення, програмного забезпечення і якості зв'язку Учасника -

• Встановити останню версію браузерів Google Chrome, FireFox, Safari або Opera. У браузері має стояти остання версія Adobe Flash Player. У Google Chrome - Flash Player, вбудований за замовчуванням.

• Рекомендована швидкість для комфортної роботи від 2 Mb (при недостатній швидкості можливі затримки звуку і відео при показі ведучим відеороликів, презентацій з великою кількістю графіки, показі робочого столу і роботі з іншими режимами, які вимагають якісного каналу). Перевірити швидкість Вашого Інтернету можна на цій сторінці: http://www.speedtest.net/.

• Якщо Ви виходите в Інтернет з корпоративної мережі, тоді вам необхідно звернутися до вашого системного адміністратора, щоб він відкрив порт 1935, 80, 443.

• Якщо Ви виходите в Вебінар на планшеті, то рекомендуємо виходити з браузера Google Chrome або Puffin Browser.

• Процесор 1,4 ГГц Intel® Pentium® 4 або більш продуктивний (або аналогічний) для Microsoft® Windows® XP або Windows. Процесор 2 ГГц Pentium 4 або більш продуктивний (або аналогічний) для Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7 або Windows 8, Windows 10 (32/64- розрядні версії з 32-розрядним веб-оглядачем). 512 Мб ОЗУ (рекомендується 1 Гб) для Windows XP або Windows 7; 1 Гб ОЗУ (рекомендується 2 Гб) для Windows Vista або Windows 8 або Windows 10. Microsoft Internet Explorer 10 або вище (тільки 32-розрядна версія); Mozilla Firefox 3 або вище; Google Chrome.

• Антивіруси або брендмаузери можуть блокувати передачу звуку і відео, і відповідно необхідно додати сайт bizon365.ru у список надійних. Якщо у вас стоять антивіруси, переконайтеся, що не блокується HTTPS з'єднання і порти 443 і 8080.2. УМОВИ УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ

2.1. Для участі у Вебінарі Учаснику необхідно зареєструватися, оплатити Послугу і виконати інші умови цієї Оферти.

2.2. Після виконання умов цієї Оферти на зазначену під час реєстрації Учасником електронну пошту (далі «e-mail») перед початком трансляції Вебінару надійде повідомлення про можливість участі у Вебінарі, що містить Персональне посилання, що дає доступ до матеріалів або доступ до Особистої сторінки з трансляцією цього Вебінару. У разі надання персонального посилання на запис Вебінару, на Учасника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.

2.3. Для участі у Вебінарі Учасники самостійно забезпечують відповідність характеристик техніки, програмного забезпечення і якості зв'язку Учасника умовам, передбаченим у п. 1.8 Оферти і несуть відповідальність за негативні наслідки недотримання таких вимог.

2.4. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Вебінарі, яка виникла з причин, незалежних від ФОП Ладигіна О.В., у тому числі через невиконання Учасником, але не обмежуючись цим, п. 2.3 Оферти.

2.5. ФОП Ладигіна О.В. має право у будь-який час в односторонньому порядку, без попереднього узгодження з Учасником визначати дату, час, лектора, інструктора, міняти (переносити), повідомивши Учаснику шляхом опублікування відповідного оголошення на сайті ФОП Ладигіна О.В. та/або в Особистому кабінеті учасника не менш ніж за 3 (три) години до початку Вебінару.

2.6. ФОП Ладигіна О.В. має право не допустити до участі у Вебінарі Учасників, які порушили або не виконали умови цієї Оферти.

2.7. ФОП Ладигіна О.В. залишає за собою право надавати Учасникам Вебінару посилання на запис проведеного Вебінару (за умови наявності) та/або додаткові матеріали, надавати підтримку після Вебінару.

2.8. У разі пропуску Учасником Вебінару, у тому числі з причин, незалежних від ФОП Ладигіна О.В., Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься у Вебінарі, в іншій формі. При цьому послуги ФОП Ладигіна О.В. вважаються наданими належним чином. У разі наявності запису Вебінару ФОП Ладигіна О.В. може надавати такому Учаснику запис проведеного Вебінару та/або додаткові матеріали в Особистому кабінеті Учасника.

2.9. За порушення морально-етичних норм (використання ненормативної лексики, образ лектора, службового персоналу або учасників, хамства, погроз тощо) та/або поширення інформації рекламного чи іншого характеру, іншу некоректну поведінку Учасника, що заважає проведенню Вебінару, ФОП Ладигіна О.В. має право на свій розсуд обмежити доступ такому Учаснику до написання повідомлень під час Вебінару та/або участі у Вебінарі.

2.10. Під час проведення Вебінару Учасники мають право за наявності технічних можливостей задавати питання, які стосуються виключно теми і змісту Вебінару, якщо особа, що проводить його, не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися ФОП Ладигіна О.В. щодо всього Вебінару або певного часу його проведення.

2.11. По закінченню Вебінару Учасники, які виконали всі умови цієї Оферти, в тому числі, але не обмежуючись цим, умови п. 2.2 цієї Оферти, на розсуд ФОП Ладигіна О.В. отримують Сертифікати ФОП Ладигіна О.В. про участь у такому Вебінарі.3. УМОВИ УЧАСТІ У ГРУПОВИХ ЗАНЯТТЯХ

3.1. Для участі у Групових заняттях Учаснику необхідно зареєструватися, оплатити Послугу і виконати всі умови цієї Оферти.

3.2. Заповнення Анкети перед проведенням Групових занять і передання її ФОП Ладигіна О.В. є однією з обов'язкових умов допуску Учасника до участі.

3.3. Учасник Групових занять зобов'язаний узгодити зі своїм лікуючим лікарем рівень дозволеного фізичного навантаження та отримати консультацію щодо можливості/неможливості вивчення і застосування до себе оздоровчих практик з урахуванням стану здоров'я (наявності хронічних або гострих захворювань ).

3.4. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за невиконання Учасником вимог п. 3.3 Оферти.

3.5. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в Групових заняттях, яка виникла з причин, незалежних від ФОП Ладигіна О.В..

3.6. ФОП Ладигіна О.В. у будь-який час, в односторонньому порядку, без попереднього узгодження з Учасником має право:

- визначати дату, час, місце, тривалість, тему групового заняття і лекторів;

- змінити тему, переносити дату, час, місце проведення групового заняття або скасувати його, при цьому повідомивши Учаснику, шляхом публікації відповідного оголошення на сайті ФОП Ладигіна О.В. та/або в Особистому кабінеті Учасника.

3.7. ФОП Ладигіна О.В. має право не допускати до участі в Групових заняттях Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.

3.8. У разі пропуску Учасником групового заняття без попередження ФОП Ладигіна О.В. згідно з п. 6.1.4 Оферти, у тому числі з причин, незалежних від ФОП Ладигіна О.В., Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься в Груповому занятті, в іншій формі. При цьому послуги ФОП Ладигіна О.В. вважаються наданими належним чином. ФОП Ладигіна О.В. залишає за собою право надати такому Учаснику запис проведеного групового заняття (за умови наявності) та/або додаткові матеріали. На свій розсуд ФОП Ладигіна О.В. має право запропонувати такому Учаснику участь в аналогічному наступному Груповому занятті або замінити вид послуги на умовах цієї Оферти.

3.9. За порушення морально-етичних норм (використання ненормативної лексики, образ лектора, службового персоналу або учасників, хамства, погроз тощо) та/або поширення інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, яка заважає проведенню групового заняття або заважає іншим Учасникам, ФОП Ладигіна О.В. має право на свій розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість групового заняття, в ході якого надання послуг було припинено, Учаснику не відшкодовується.

3.10. Під час проведення групового заняття Учасники мають право задавати питання, які стосуються виключно теми і змісту групового заняття, якщо особа, що проводить його, не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Такі обмеження можуть встановлюватися ФОП Ладигіна О.В. до всього Групового заняття або його частини.

3.11. ФОП Ладигіна О.В. залишає за собою право надавати Учасникам групового заняття запис проведеного заняття (за умови наявності) та/або додаткові матеріали в Особистому кабінеті Учасника, здійснювати підтримку на умовах Абонемента Учасника.

3.12. По закінченню групових занять Учасники, які виконали всі умови цієї Оферти, в тому числі, але не обмежуючись цим, умови п. 3.2 цієї Оферти, на розсуд ФОП Ладигіна О.В. отримують Сертифікати ФОП Ладигіна О.В. про участь.

3.13. Учасники Групових занять самостійно відповідають за збереження своїх особистих речей.

3.14. Для виїзних Групових занять на Сайті ФОП Ладигіна О.В. публікуються особливі умови участі, обов'язкові для виконання Учасниками.4. ПРАВИЛА УЧАСТІ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ЗАНЯТТІ

4.1. Для участі в Індивідуальному занятті Учаснику необхідно зареєструватися, оплатити послугу і виконати всі умови цієї Оферти.

4.2. Заповнення Анкети перед Індивідуальним заняттям і передача її ФОП Ладигіна О.В. є одним з обов'язкових умов допуску Учасника до участі в Індивідуальному занятті.

4.3. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в Індивідуальному занятті, яка виникла з причин, незалежних від ФОП Ладигіна О.В..

4.4. ФОП Ладигіна О.В. має право в односторонньому порядку, з обов'язковим повідомленням не менше, ніж за 3 (три) години до початку Індивідуального заняття, а також в будь-який час, в разі настання форс-мажорних обставин міняти (переносити) Індивідуальне заняття, повідомивши Учаснику про це шляхом публікації відповідного оголошення на сайті ФОП Ладигіна О.В. та/або в Особистому кабінеті Учасника.

Нова дата і час Індивідуального заняття узгоджується ФОП Ладигіна О.В. з Учасником додатково.

4.5. ФОП Ладигіна О.В. погоджує з Учасником тему, дату та час Індивідуального заняття, а також можливість їх перенесення в разі попередження Учасником про неможливість бути присутнім на узгоджену з ФОП Ладигіна О.В. дату і час. Такого роду попередження має бути відправлено Учасником на e-mail info@smirnovy.com не менше, ніж за 12 годин до початку Індивідуального заняття

4.6. У разі систематичного пропуску (двічі і більше разів) циклу Індивідуальних занять без попереднього (не пізніше, ніж за 12 годин) повідомлення Учасником про неможливість бути присутнім на узгоджену з ФОП Ладигіна О.В. дату і час, з причин, незалежних від ФОП Ладигіна О.В., ФОП Ладигіна О.В. залишає за собою право надати такому Учаснику додаткові матеріали (за наявності) і на свій розсуд запропонувати замінити вид послуги на умовах цієї Оферти. При цьому послуги ФОП Ладигіна О.В. вважаються наданими належним чином.

4.7. ФОП Ладигіна О.В. має право не допускати до участі в Індивідуальному занятті Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.

4.8. У разі порушення морально-етичних норм (використання ненормативної лексики, образ лектора, службового персоналу або учасників, хамства, погроз тощо) та/або іншої некоректної поведінки Учасника, ФОП Ладигіна О.В. має право на свій розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість не проведених занять Учаснику не відшкодовується.5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОП ЛАДИГІНА О.В.

5.1. ФОП Ладигіна О.В. має право:

5.1.1. Відмовити Учаснику у наданні Послуг на умовах цієї Оферти.

5.1.2. Проводити фото- і відеофіксацію під час надання Послуг, а також використовувати отримані при фото- і відеофіксації матеріали на свій розсуд.

Прийнявши акцепт публічної оферти, Учасник автоматично дає свою безумовну згоду ФОП Ладигіна О.В. на безоплатне використання фото- і відеоматеріалів зі своєю участю без отримання додаткового дозволу.

5.1.3. Розробляти і надавати різні пакети (програми) Послуг Учасникам на свій розсуд і без узгодження з будь-ким, обираючи самостійно їх тему, програму, тривалість, дату, час і місце проведення. В односторонньому порядку змінювати (переносити), скасовувати, визначати кількість і склад виступаючих лекторів під час надання Послуги на умовах цієї Оферти.

5.1.4. На підставі отриманого від Учасника контактного e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних/рекламних повідомлень без додаткової згоди Учасника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті ФОП Ладигіна О.В.. При цьому в таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.

5.1.5. Залучати до надання Послуг або їх окремих частин партнерів, які поділяють принципи і методи ФОП Ладигіна О.В..

5.1.6. В односторонньому порядку вносити зміни в умови цієї Оферти, у тому числі, але не обмежуючись цим, змінювати правила оплати за надання Послуг, вносити зміни в порядок надання Послуг шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті, при цьому ціни і умови надання сплачених Учасником послуг, які не змінюються.5.2. Обов'язки ФОП Ладигіна О.В.:

5.2.1. Надавати Послуги на умовах цієї Оферти.

5.2.2. Зберігати інформацію та відомості (у тому числі персональні дані), надані Учасником на виконання умов цієї Оферти, відповідно до чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних.

5.2.3. Надавати консультаційну підтримку Учасникам з послуг ФОП Ладигіна О.В. та умов їх отримання згідно з положеннями цієї Оферти.

5.2.4. У повному обсязі повернути кошти Учаснику виключно в разі повного скасування ФОП Ладигіна О.В. оплаченої Учасником Послуги.

5.2.5. Після виконання послуг, на вимогу Учасника, протягом 3 (трьох) робочих днів надати Учаснику Акт виконаних робіт.

У разі, якщо Учасник не вимагає Акт виконаних робіт протягом 10 (десяти) календарних днів після закінчення надання Послуги (останнього оплаченого Учасником Вебінару, групового/Індивідуального заняття) або не підписує його після надання протягом 5 (п'яти) календарних днів, і при цьому, ФОП Ладигіна О.В. не отримує мотивовану відмову від прийняття Послуг (підписання Акта) в цей же термін, то Акт виконаних робіт вважається підписаним, а виконані Послуги надані належним чином і в повному обсязі без будь-яких зауважень і претензій з боку Учасника. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Акта виконаних робіт.6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА. ЗАБОРОНИ ДЛЯ УЧАСНИКА

6.1. Учасник має право:

6.1.1. Звертатися до ФОП Ладигіна О.В. для отримання інформації про Послуги ФОП Ладигіна О.В., умови їх надання та умови цієї Оферти за телефонами, вказаними на Сайті та/або через форми зворотного зв'язку (в тому числі через соціальні мережі) та/або поштою за адресою: info@smirnovy.com або іншим повідомленням з 9.30 до 18.30 (за київським часом), крім суботи, неділі та святкових днів відповідно до графіка роботи ФОП Ладигіна О.В..

6.1.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг ФОП Ладигіна О.В. на умовах цієї Оферти.

6.1.3. Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати.

6.1.4. На умовах Оферти, перенести отримання повністю оплаченої Послуги на наступну найближчу заплановану ФОП Ладигіна О.В. дату її надання або узгодити з ФОП Ладигіна О.В. можливість заміни Послуги за умови попередження ФОП Ладигіна О.В. за один робочий день про неможливість отримання Послуги. Таке перенесення може відбутися тільки один раз (крім Індивідуального заняття).

6. 1.5. Своєчасно отримувати інформацію від ФОП Ладигіна О.В..

6.2. Обов'язки Учасника:

6.2.1. До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами.

6.2.2. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги;

6.2.3. Виконувати умови цієї Оферти.

6.2.4. Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.6.3. Учаснику заборонено, якщо не передбачено конкретною Послугою або Абонементом учасника:

6.3.1. Поширювати відео-, аудіозапис Послуги будь-яким способом.

6.3.2. Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, та/або перекладу на інші мови.

6.3.3. У комерційних цілях використовувати отриману від ФОП Ладигіна О.В. інформацію шляхом перекладу або поширення знань і основ без попереднього письмового узгодження з ФОП Ладигіна О.В..

6.3.4. Використовувати отриману від ФОП Ладигіна О.В. інформацію, включаючи (але не обмежуючись цим) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього письмового узгодження з ФОП Ладигіна О.В..

6.3.5. Організовувати і проводити власні заходи або заняття на базі Послуг ФОП Ладигіна О.В..

6.3.6. Вчиняти дії, спрямовані на порушення умов цієї Оферти.

6.3.7. Передавати та/або надавати доступ до Вебінару будь-яким третім особам, за винятком умов цієї Оферти.

6.3.8. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію ФОП Ладигіна О.В., лекторів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права.

6.3.9. Здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення або порушують права і законні інтереси ФОП Ладигіна О.В., інших Учасників та/або третіх осіб.7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість послуг ФОП Ладигіна О.В. за абонементами Учасників (за наявності Абонемента Учасників) розміщується на Сайті і може змінюватися залежно від наближення дати надання Послуги. Інформація про актуальну ціну Послуги розміщується на Сайті і не може бути збільшена для Учасника після проведення ним 100% оплати Послуги.

7.2. Оплата Послуг проводиться безготівковим способом шляхом перерахунку грошових коштів за платіжними реквізитами, вказаними на Сайті ФОП Ладигіна О.В..

7.3. Послуга надається ФОП Ладигіна О.В. після повної 100% (сто процентної) її оплати Учасником. Така оплата означає ознайомлення та повну згоду Учасника з усіма умовами оферти.

7.4. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на поточний рахунок, відповідно до вибраної Учасником платіжної системи.

7.5. На умовах Оферти, у разі заміни обраної раніше Послуги на більш дорогу Учасник доплачує різницю вартості таких Послуг; якщо сума нової Послуги є дешевшою первинної, різниця вартості таких послуг стає авансом на наступну Послугу. За погодженням з ФОП Ладигіна О.В. різниця вартості таких послуг може бути повернута Учаснику.

7. 6. На умовах, які будуть оголошені під час надання Послуги, ФОП Ладигіна О.В. може запропонувати акційну ціну (ціну зі знижкою і обмеженим строком дії пропозиції) на придбання Послуги.

7.7. Перенесення Послуги на умовах цієї Оферти є безкоштовним.

7.8. ФОП Ладигіна О.В. передбачає можливість продажу подарункових сертифікатів на отримання Послуги, на їх користувачів поширюються всі без винятку умови цієї Оферти як на Учасників.

7.9. Учасники мають можливість отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від ФОП Ладигіна О.В., порядок розподілу яких обирається ФОП Ладигіна О.В. самостійно.

7.10. ФОП Ладигіна О.В. може проводити ознайомчі Вебінари і Групові заняття для Учасників. На такі ознайомчі Вебінари і Групові заняття поширюються всі умови цієї Оферти.8. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ 8.1. Після оформлення замовлення та оплати, ви отримуєте право відмовитися від послуг і отримати відшкодування коштів. Ви маєте право відмовитися від оплачених послуг, повідомивши нас про це у встановлені терміни.

8.2. Ви маєте право відмовитися від онлайн-навчання (доступ до записів навчання, вебінари і іншому платному навчальному контенту) протягом тридцяти (30) календарних днів з моменту оплати.

8.3. Якщо ви звернулися за поверненням в установлений термін, ми зобов'язуємося повернути вам платежі, отримані від вас в якості оплати курсу. Для отримання повернення коштів зв'яжіться з нами для оформлення запиту на повернення коштів в установленому порядку.

8.4. Для відмови від послуг та оформлення повернення напишіть нам за адресою info@smirnovy.com, ми підтвердимо отримання запиту на повернення email-повідомленням на адресу, вказану при оформленні замовлення. Якщо ж ви не отримаєте письмового підтвердження протягом 24 годин з моменту відправлення листа, зверніться в нашу службу підтримки за телефоном, вказаним на сайті.

8.5. Для оформлення повернення, обов'язково повідомте нам: ПІБ і email, зазначені при оформленні замовлення; назва послуги (програми навчання, тренінгу або пакета послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію.

8.6. Якщо ви оформили запит на повернення в зазначений термін, ми повернемо вам кошти протягом чотирнадцяти (14) днів з дня отримання запиту.

8.7. Для повернення коштів ми скористаємося тим же способом платежу, який ви використовували при оплаті послуг. Ми втримаємо з суми повернення всі додаткові комісії банків і платіжних систем, пов'язані з поверненням платежу.

8.8. Якщо ви не користувалися послугами (не взяли участь у заході, що не подивилися доступні вам заняття) не з нашої вини або відмовилися від користування послугами з порушенням термінів та встановленого порядку, ми не відшкодовуємо вам вартість таких послуг.

8.9. У разі, якщо Послуги були надані в повному обсязі до закінчення терміну відмови (наприклад: ви вже отримали доступ до всіх уроків і матеріалами) і / або до моменту отримання запиту на повернення, повернення грошових коштів не здійснюється.

8.10. У разі отримання запиту на повернення (відмови від послуг) з порушенням встановлених термінів відмови, повернення грошових коштів не здійснюється.

    9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОП ЛАДИГІНА О.В. І УЧАСНИКА. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

    9.1. ФОП Ладигіна О.В. не дає Учаснику гарантій щодо послуг, що надаються, включаючи (але не обмежуючись цим): безперебійність, своєчасність, безпеку, безпомилковість, точну відповідність рішенням конкретних задач і умов Учасника.

    9.2. Учасник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не обмежуючись цим, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання Послуг ФОП Ладигіна О.В..

    9.3. У разі надання Учасником завідомо неправдивих даних, згідно з п. 9.2.3 Оферти, ФОП Ладигіна О.В. відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Учасників не розглядаються.

    9.4. У разі порушень в роботі мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Учасника, ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.

    9.5. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Учаснику, в тому числі, але не обмежуючись цим, в результаті дій або бездіяльності, надання недостовірних відомостей (інформації) іншими Учасниками.

    9.6. Сумарна відповідальність ФОП Ладигіна О.В. за будь-яким позовом та/або претензіями (в тому числі, але не обмежуючись цим, за невиконання умов Офрети) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Учасником за Послугу ФОП Ладигіна О.В..

    9.7. ФОП Ладигіна О.В. не є навчальним закладом і не займається будь-якою освітньою (педагогічною) та/або медичною діяльністю.

    9.8. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за отримання результату, який відповідає очікуванням Учасника, оскільки успішність використання Учасником отриманої інформації залежить від багатьох особистісних чинників: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Учасника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик.

    9.9. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника. Зміст Послуги виражає особисту думку і досвід лекторів, інструкторів, які можуть не збігатися з думкою ФОП Ладигіна О.В. або Учасника.

    9.10. За жодних умов і обставин ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань та інформації, отриманої Учасником під час Послуги та переданої ним, а також за рішення, прийняті Учасниками та/або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Учасниками при наданні Послуги ФОП Ладигіна О.В..

    9.11. У жодному випадку ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності перед Учасником та/або перед будь-якою третьою особою за будь-які прямі та/або непрямі збитки, завдані в результаті будь-якого використання інформації з сайту ФОП Ладигіна О.В. або з будь-якого іншого сайту, на який є гіперпосилання з сайту ФОП Ладигіна О.В., а також будь-які прямі та/або непрямі збитки, що виникли у зв'язку з доступом, використанням або неможливістю використання інформації, отриманої від ФОП Ладигіна О.В./Сайту ФОП Ладигіна О.В. при наданні будь-якої Послуги, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової діяльності, відрахування з навчальних закладів, в тому числі за упущену вигоду, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних у інформаційних системах Учасників та інші збитки, що виникають при наданні будь-якої Послуги.

    9.12. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даною Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання зумовлене:

    - дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) ;

    - діями/бездіяльністю, що є прямим або опосередкованим результатом дії/бездіяльності будь-яких третіх сторін;

    - з будь-яких причин як технічного, так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному виконанню/завершенню цієї Оферти.

    У разі настання для ФОП Ладигіна О.В. форс-мажорних обставин, вона не пізніше 14 (чотирнадцяти ) календарних днів з дати їх настання публікує про це оголошення на Сайті.

    9.13. Всі спори, що випливають з цієї Оферті або пов'язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між ФОП Ладигіна О.В. та Учасником.

    9.14. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом відповідно до чинного процесуального законодавства України.

    10. ІНШІ УМОВИ

    10.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація (у тому числі листування) між ФОП Ладигіна О.В. та Учасником, у тому числі, але не обмежуючись цим, інформація про ФОП Ладигіна О.В., Учасників, третіх осіб, технології, техніки і методики, що застосовуються під час надання Послуг.

    10.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:

    10.2.1. Власником і розпорядником персональних даних Учасників є ФОП Ладигіна О.В..

    10.2.2. Персональні дані Учасників зберігаються і обробляються з метою надання послуг, проведення маркетингових досліджень, рекламних компаній, виконання податкових зобов'язань Сторін Оферти і зобов'язань у сфері бухгалтерського обліку.

    10.2.3. З метою обробки персональних даних, що вказана в п. 9.2.2 цієї Оферти, можуть оброблятися ім'я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, рід занять, професія, анкетні дані, адреса реєстрації.

    10.2.4. З персональними даними будуть відбуватися такі дії: збір, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних

    10.2.5. Персональні дані Учасників без отримання від нього окремої згоди та/або повідомлення можуть бути передані третім особам для реалізації мети, зазначеної в п. 9.2.2 цієї Оферти. Крім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і тільки (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

    10.2.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом всієї діяльності ФОП Ладигіна О.В., після чого вони будуть знищені ФОП Ладигіна О.В. у зв'язку із закінченням терміну зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників зберігатимуться протягом терміну, передбаченого законодавством України для виконання мети, зазначеної в п. 9.2.2 цієї Оферти, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням терміну зберігання персональних даних.

    10.2.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, письмово направивши ФОП Ладигіна О.В. запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги.

    10.2.8. Учасники мають усі права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

    10.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Учасник дає згоду ФОП Ладигіна О.В. на обробку, зберігання і використання його персональних даних в обсязі і на умовах, зазначених в п. 9.2.3 цієї Оферти.

    10.3. Учасники мають право на отримання Послуги тільки в разі, якщо ними були дотримані всі вимоги цієї Оферти

    10.4. Інформування Учасників здійснюється в порядку, передбаченому п. 5.2.3 цієї Оферти.

    10.5. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та/або питань, не врегульованих нею, Учасник надає ФОП Ладигіна О.В. у право приймати остаточне рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

    10.6. Учасник отримує Послуги відповідно до умов цієї Оферти тільки після виконання всіх обов'язкових умов допуску Учасника до отримання Послуги.

    10.7. Проїзд до місця отримання Послуги та в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов'язані з отриманням Послуги та будь-які інші витрати Учасника оплачуються самим Учасником, за винятком випадків, прямо передбачених комерційною пропозицією ФОП Ладигіна О.В., опублікованою на Сайті ФОП Ладигіна О.В..

    10.8. Оферта схвалена ФОП Ладигіна О.В. і діє протягом часу надання Послуг.    11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

    11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань щодо оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

    До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, затримки, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіл, пріоритети, офіційні вимоги), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

    11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, має негайно поінформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

    11.3. Час, необхідний Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжений на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

    11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншій стороні.    12. РЕКВІЗИТИ

    ФОП Ладигіна О. В.

    Адреса: 03037, м. Київ, пр-т Валерія

    Лобановського, буд. 4-В, кв. 94

    Код ЄДРПОУ 2937606387

    р/р UA633510050000026009878836774

    у ПАТ «УкрСиббанк»

    МФО 351005Офіційний сайт: smirnovy.com

    e-mail: info@smirnovy.com

    связаться с нами из любой точки мира
    info@smirnovy.com
    +38 067 250 82 08
    +38 099 250 82 08
    +38 073 250 82 08


    + 7 499 113 50 21


    +7 727 312 26 68

    +319 701 028 08 34
    0 800 333 808
    бесплатный для Украины